ציטוטים

כי לפעמים, מישהו כבר אמר את זה קודם.

צוטט ע"י

— Le Parasite—Michelle Serra

צוטט ע"י

— Minoru Yamasaki [1912-1986], 1959

צוטט ע"י

— בשבח הדעה הרעה על עצמך, ויסלבה שימבורסקה (תרגום- דוד וינפלד)

צוטט ע"י

— אטורה סוטסאס בתשובה לשאלה: "מהו ערכו של עיצוב לאורך זמן בחברה המקצרת את חיי המוצר מסיבות שיווק?" (מתוך "קובץ מאמרים מתורגמים בנושאי תיאוריה של עיצוב" בעריכת שמואל קפלן ובהוצאת המחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל, 1987, עמ' 30).