צלמית בת כ7000 שנה -התרבות הירמוכית

כאן איזור הקוֹמֶנְטַצְיָה…