צלמית בת כ7000 שנה -התרבות הירמוכית

מי שמגיב מגניב!