עיצוב מקומי במרחב הציבורי

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?