את הילה שאלתיאלי

בית לבן

hila shaaltieli

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?