את הילה שאלתיאלי

בית לבן

hila shaaltieli

אולי יש לך משהו להגיד בעניין…