עד שתחלים

יכולתי להספיק כל-כך הרבה

מי שמגיב מגניב!