ללא כותרת, 2016 (מתוך ציד הזמן)

ללא כותרת, רונית  פורת, 2016

מי שמגיב מגניב!