את ראומה חיות

Armed, 2014

Reuma Chayot - Armed, 2014 - ראומה חיות

אולי יש לך משהו להגיד בעניין…