את שחף דקל

מריה גרוס, 2010

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?