בין ערביים, 2015

Itzik Rennert,Twilight, 2015 | איציק רנרט, בין ערביים, 2015

כאן איזור הקוֹמֶנְטַצְיָה…