בין ערביים, 2015

Itzik Rennert,Twilight, 2015 | איציק רנרט, בין ערביים, 2015

הערה, ביקורת, פרשנות - הכל הולך…