תקלה ברמת האוגדה

START

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?