ללא כותרת, 2015

Garage sale

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?