untitled_building_wirehouse
  1. 1
    יום ראשון 30.08.2015, 12:07

    איזה יופי לאיזו מסתוריות. הטושים בעבודות האחרונות הרבה יותר רכים/מימיים – זה סוג אחר של טושים או טכניקת שימוש אחרת?

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?