דרישת שלום מדוד בארץ רחוקה

Itzik Rennert – Regards from an Uncle in a Far Away Country | איציק רנרט – דרישת שלום מדוד בארץ רחוקה

כל תגובה מקרבת את הגאולה…