יהודית, (מתוך דבקה נפשי אחריך), 2015

יהודית

הערה, ביקורת, פרשנות - הכל הולך…