יהודית, (מתוך דבקה נפשי אחריך), 2015

תגיד/י את זה…