יהודית, (מתוך דבקה נפשי אחריך), 2015

יהודית

אולי יש לך משהו להגיד בעניין…