יהודית, (מתוך דבקה נפשי אחריך), 2015

יהודית

תגיד/י את זה…