יהודית, (מתוך דבקה נפשי אחריך), 2015

יהודית

מי שמגיב מגניב!