חנוך, (מתוך דבקה נפשי אחריך), 2015

חנוך

אולי יש לך משהו להגיד בעניין…