חנוך, (מתוך דבקה נפשי אחריך), 2015

חנוך

מי שמגיב מגניב!