חנוך, (מתוך דבקה נפשי אחריך), 2015

חנוך

כל תגובה מקרבת את הגאולה…