חנוך, (מתוך דבקה נפשי אחריך), 2015

חנוך

כאן איזור הקוֹמֶנְטַצְיָה…