חנוך, (מתוך דבקה נפשי אחריך), 2015

חנוך

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?