אייל (מתוך דבקה נפשי אחריך), 2015

תמר לצמן, אייל, 2015, מתוך דבקה נפשי אחריך

אולי יש לך משהו להגיד בעניין…