את מעין לויצקי

ניירות עטיפה

מעין לויצקי, ניירות עטיפה, 2014

הערה, ביקורת, פרשנות - הכל הולך…