אילת, 2014

niv_tishbi

הערה, ביקורת, פרשנות - הכל הולך…