את קירה קלצקי

כרטיסי נסיעה באוטובוס (בירושלים)

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?