את קירה קלצקי

כרטיסי נסיעה באוטובוס (בירושלים)

kira_k_8-4-14un

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?