את דנה סטירלינג

מראה

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?