החדר אוכל הישן, קיבוץ כפר גלעדי, 2012

החדר אוכל הישן

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?