ללא כותרת, תל אביב, 2009

דוד עדיקא, ללא כותרת (נמר), 2009 | David Adika, Untitled (Tiger), 2009

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?