את דידי כפיר

חזירה קפיטליסטית

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?