דבר ישן יותר

לא יודעת, אומרים שאין דבר ישן יותר מהעיתון של אתמול.

נראה לי שאין ישן יותר מהמגזין של שנה שעברה.

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?