בגיל שלוש ושלושים הפסקתי לפחד

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?