בגיל שלוש ושלושים הפסקתי לפחד

keren-taggar

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?