את אורי גרשוני

אפיטף (מתוך: השמש של אתמול)

uri-gershuni

אולי יש לך משהו להגיד בעניין…