את אורי גרשוני

אפיטף (מתוך: השמש של אתמול)

uri-gershuni

מי שמגיב מגניב!