ללא כותרת, רישום בעט ודבק אפוקסי

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?