את אתי שוורץ

אדם

etty-swartz

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?