את עמית נחמיאס

הרפי לרגע, תני לראות

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?