ללא כותרת (שלומי), ינואר 2012

L1170506

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?