בתמונה: נערה אוחזת בכרטיס ובו אותיות שגובהן אינו עולה על מילימטר אחד.

ידעתם שבכלל אומרים 'תגובית'?